top of page

Berit Tohus (juhatuse liige ja füsioterapeut)

Mart Maripuu (psühholoog)

Irina Tohus (õde)

Liivia Vacht (eripedagoog)

Maia Jõpiselg (eripedagoog)

Vahur Kuperjanov (psühhiaater)

Katri Siemer (sotsiaaltöötaja)

MISSIOON

Toetame erivajadustega inimeste toimetulekut.

VISIOON

Rehabilitatsioon OÜ on kliendikeskne teenusepakkuja.

MEIE VÄÄRTUSED

Kliendikeskus
Teenuse kasutajale ja tema lähedastele sobivaima, tervikliku ja kvaliteetsema
teenuse osutamine.

Teenuse kasutaja kaasamine
Teenuse osutamisel arvestame teenuse kasutaja soovidega.

Meeskonnatöö
Väärtustame häid suhteid ja meeskonnatööd.

Lugupidamine
Suhtume lugupidavalt kaastöötajatesse ja teenuse kasutajatesse.

bottom of page