top of page

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinnad 2024

Rehabilitatsiooni vajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine 75,68.-

Füsioterapeudi teenus 31,40.-
Sotsiaaltöötaja teenus 29,92.-
Eripedagoogi teenus 30,60.-
Kogemusnõustaja teenus 21,88.-
Psühholoogi teenus 31,48.-
Õe teenus 31,32.-
Ööpäevaringne majutus 24,09.-
Ööpäevaringne majutus saatjale 18,34.-
Sõidukulude hüvitamine 0,16.- kilomeeter

bottom of page